ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за І півріччя 2015р.

 

Додаток 14

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за І півріччя 2015р.

 

 

 

Коди

Установа ___Мостиська міська рада ___ за ЄДРПОУ

26307500

Територія ___10___ за КОАТУУ

4622410100

Організаційно-правова форма господарювання____орган місцевого самоврядування __ за КОПФГ

420

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів__________________

 

 

 

 

Періодичність: квартальна

 

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу управління, у віданні якого перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

 

 

16

 

 

Мостиська міська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста та здійснює функції і повноваження місцевого самоврядування визначені Конституцією України. У своїй діяльності керується Законом України Про місцеве самоврядування в Україні.

Дохідна частина загального фонду бюджету Мостиської міської ради за І півріччя 2015 р. виконана на 195,9 %. Фактично поступило 4591,1 тис. грн. з передбачених 2343,3 тис. грн. З загальної суми доходів надійшло 246,0 тис. грн. субвенції з районного бюджету, яка використана на фінансування видатків по дошкільному закладі за січень 2015 року.

Лише по двох видах доходів не виконано планові показники в т.ч.:

- податок на прибуток – 71,6%;

- рентна плата за користування надрами місцевого значення – 72,1%.

По решти видах доходів перевиконання становить:

 • акцизний збір – 465,1%;

 • місцеві податки і збори – 128,9%;

 • екологічний податок – 117,6%;

 • оренда майна комунальної власності – 120,5%;

 • державне мито – 730,3%;

 • інші доходи – 656,9%;

 • адміністративні штрафи – 221,6%.

Крім того поступило 193,7 тис. грн. адміністративних послуг, які не планувались.

Видаткова частина міського бюджету за звітний період виконана на 89,3%. З передбачених видатків у сумі 2519,7 тис. грн. фактично профінансовано 2250,3 тис. грн.

На утримання апарату управління міської ради за КФК 010116 використано 563,1 тис.грн. з передбачених 582,7 тис.грн. З вільних залишків коштів загального фонду додатково направлено на фінансування поточних видатків апарату управління 52,3 тис.грн.

На виконання рішень міської ради від 27.01.2015р. №11 утримання Мостиського дошкільного закладу передано на фінансування відділу освіти Мостиської РДА з 1 лютого 2015 року. Згідно акту передачі від 04.02.2015р. передано оборотні та необоротні активи та грошові кошти відділу освіти. За січень 2015р. касові видатки по дошкільному закладу за КФК 070101 становлять 246,0 тис. грн.

За І півріччя 2015р. надано допомоги малозабезпеченим мешканцям міста та допомоги на поховання непрацюючим мешканцям в сумі 7,9 тис.грн., в тому числі допомогу учасникам ВВВ в сумі 3,0 тис.грн.

За виконані роботи по благоустрою міста за КФК 100203 профінансовано 944,7 тис.грн. при запланованих 945,0 тис. грн., що становить 99,9%. За спожиту електроенергію на освітлення вулиць міста оплачено 44,7 тис.грн. та за поточні роботи МКП «Житловик», як одержувачу коштів перераховано 900,0 тис.грн.

За КФК 100601 використано 196,3 тис.грн., в т.ч. дотація різниці в штрафі з водопостачання та водовідведення для населення 94,6 тис.грн. Одержувач коштів – МКП « Водоканал ».

За КФК 060101 «Землеустрій» використано 78,0 тис. грн. в т.ч. на :

 • дослідження стану земельних насаджень у парку по вул. Шевченка – 1,5 тис.грн.;

 • розроблення детального плану території земельних ділянок для продажу шляхом аукціону – 60,7 тис.грн.;

 • виготовлення проекту землеустрою земельної ділянки для продажу шляхом аукціону – 15,8 тис.грн.

За КФК 250404 «Інші видатки» касові видатки становлять 46,2 тис. грн. в т.ч.:

 • членські внески асоціації міст України – 1,9 тис. грн.;

 • перенесення інженерних комунікацій земельної ділянки по вул. Полуботка – 34,2 тис. грн.;

 • виготовлення технічної документації на незавершене будівництво – 0,8 тис. грн.;

 • оголошення в газету «Наш край» – 1,9 ти. грн.

 • користування послугами інтернету (камери відеоспостереження на території міста) – 1,1 тис. грн.

 • експертно-грошова оцінка майна комунальної власності – 1,9 тис. грн.

 • придбання картини та книг для вручення прикордонному загону з нагоди святкування 70-річчя створення Мостиського прикордонного загону – 4,3 тис. грн. ;

 • витяг з державного реєстру – 0,1 тис. грн.

Згідно рішення сесії міської ради від 17.02.2015р. направлено вільні залишки коштів загального фонду на:

 • допомоги учасникам АТО за КФК 090412 використано - 50,0 тис. грн.;

 • перенесення інженерних комунікацій по вул. Полуботка за КФК 250404 використано - 60,0 тис. грн.

Рішення сесії від 14.04.2015 р.:

 • поточний ремонт доріг на території міста за КФК 170707 використано - 106,0 тис. грн.;

 • благоустрій міста за КФК 100203 використано - 150,0 тис. грн.;

 • ремонт водопровідної мережі за КФК 100202 використано - 14,0 тис. грн.;

 • обслуговування трансформаторних станцій за КФК 100001 використано - 25,0 тис. грн.;

 • фінансування апарату управління за КФК 010116 використано - 52,3 тис. грн.

Всього направлено вільних залишків коштів загального фонду в сумі – 457,3 тис. грн.

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

До спеціального фонду міського бюджету за звітний період поступило 506,4 тис. грн. в тому числі:

 • продаж землі на с/г призначення – 414,9 тис. грн.;

 • власні надходження – 18,6 тис. грн.;

 • плата за придбання торгового патенту на продаж нафтопродуктів – 1,0 тис. грн.;

 • втрати с/г виробництва – 4,5 тис. грн.;

 • стягнення за заподіяну шкоду – 0,1 тис. грн.;

 • субвенція – 67,4 тис. грн.

 

Видатки по спеціальному фонду проводились як за рахунок поступлень доходів, а також за рахунок вільних залишків коштів спеціального фонду на початок року. Видатки фінансування яких проводиться за рахунок бюджету розвитку передбачені у додатку №6 до рішення міської ради «Про бюджет Мостиської міської ради на 2015р.».

За рахунок вільних залишків оплачено кредиторську заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2015 року в сумі 414,0 тис. грн.

За рахунок одержаної субвенції погашено заборгованість в сумі 67,4 тис. грн. Крім того за рахунок коштів бюджету розвитку поповнено статутний капітал МКП «Житловик» в сумі 35,7 тис. грн. на виконання рішення міської ради від 01.10.2014 року №3.

 

На виконання програми матеріально-технічного забезпечення Мостиського прикордонного загону на 2015р. з коштів бюджету розвитку перераховано субвенцію державного бюджету в сумі 105,0 тис. грн. для придбання тепловізора в кількості 1 шт.

 

З запланованих видатків поточного року кошти бюджету розвитку використано на:

1. виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Маковея, 9 в м. Мостиська Львівської області – 15,8 тис.грн.;

2. виготовлення ПКД та будівництво огорожі земельної ділянки по вул.. Грушевського, 11 в м. Мостиська - 120,9 тис.грн.;

3. виготовлення ПКД на будівництво та будівництво площі по вул. Грушевського, 20 в м. Мостиська Львівської області – 339,2 тис.грн.;

4. виготовлення ПКД на будівництво та будівництво безнапірного каналізаційного колектора по вул. Мазепи в м. Мостиська Львівської області – 135,5 тис.грн.;

5. виготовлення ПКД на будівництво безнапірного каналізаційного колектора по вул. Поповича в м. Мостиська Львівської області – 189,8 тис.грн.;

6. виготовлення ПКД на реконструкцію дощової каналізації по вулицях Гайдамацька та Зелена в м. Мостиська Львівської області – 5,3 тис.грн.;

7. виготовлення ПКД та роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. П. Мирного, Полуботка, Промислова в м. Мостиська Львівської області – 9,9 тис.грн.;

8. виготовлення ПКД та роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Шевченка в м. Мостиська Львівської області – 528,7 тис.грн.;

9. виготовлення ПКД та роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Галицька, Грушевського та пл.Ринок в м. Мостиська Львівської області – 52,5 тис.грн.;

10. виготовлення ПКД та роботи по капітальному ремонту тротуарів по вул. Міцкевича в м. Мостиська Львівської області – 3,5 тис.грн.;

11. придбання принтера -3,1 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

С. Сторожук

 

 

 

 

(підпис)

 

 

 

(ініціали і прізвище)

Спеціаліст І категорії

 

 

М. Копитко

 

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

____”_______________2015 р.