Нормативно правові акти

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994 036Європейська хартія місцевого самоврядування ? http://zakonl.rada.gov.ua/laws/main/93-15 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

http://zakon3.rada.qov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%Dl%80 Закон України «Про звернення громадян»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності'