Керівництво міської ради

Секретар ради

Курцеба Богдан Петрович 

Народився 20.12.1960 р. в с. Правда

Сокальського р-ну, Львівської обл.

Освіта вища :

1986 р. - Луцький державний педінститут ім. Л. Українки

2004 р. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України(магістр державного управління)

Секретар міської ради з 09.11.2010р.

  Трудову діяльність розпочав у серпні 1986 р. у Твіржанській СШ вчителем фізики. У 1989 р. призначений директором Липниківської ОШ. У листопаді 1994 р. призначений інспектором відділу освіти. У вересні 1997 р. завідувачем відділу освіти Мостиської РДА. У серпні 1998 року призначений заступником голови з гуманітарних питань Мостиської РДА. З 09.11.2010 року – секретар Мостиської міської ради.

 Повідомляє депутатів міської ради про час і місце проведення сесії міської ради, організовує підготовку сесій ради, веде протокол сесій, приймає і реєструє депутатські запити, координує діяльність комісій, відповідає за організацію цивільної оборони по міській раді, є секретарем опікунської ради.

  

Начальник  відділу бухгалтерського обліку та звітності 

Швець Станіслава Михайлівна 

Народилась 24.04.1957 р. в с. Чишки

Мостиського р-ну, Львіської обл.

Заступник міського голови з фінансових  питань з 07.10.2011 року 

 Трудову діяльність розпочала з 1975 року у Мостиському комбінаті комунальних підприємств на посаді економіста. У 1989 році переведена у Мостиську міську раду на посаду головного бухгалтера. З 07.10.2011 року призначена на посаду заступника міського голови з фінансових питань.

 Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності, контроль за наповненням дохідної частини міського бюджету, раціональним та економним витрачанням бюджетних коштів. Організовує облік майна, придбаних основних засобів, товаро-матеріальних цінностей, облік виконаних кошторисів видатків, забезпечує своєчасність і правильність розрахунків з заробітної плати, правильне і своєчасне перерахування коштів у державний та місцевий бюджети. Забезпечує формування і своєчасне надання достовірної місячної квартальної та річної звітності.

  

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою.

Корецький Любомир Олегович 

Народився  22.06.1985 р. в м. Мостиська

Освіта вища :

2007 р.- Національний університет «Львівська політехніка»

Заступник міського голови з 07.10.2011 року 

Трудову діяльність розпочав у ТзОВ «Світ комфорту. Львів» на посаді менеджер-консультант. У вересні 2010 року призначений на посаду спеціаліста І категорії в Мостиській міській раді. В жовтні 2011 року  призначений на посаду заступника міського голови .

 Координує роботу комунальних підприємств міста, впроваджує нові розрахункові тарифи на житлово-комунальні послуги, послуги з водопостачання та водовідведення, здійснює перевірку об’єктів виконаних робіт замовником яких є міська рада, організовує роботу та приймає участь в роботі комісій відповідно до розпоряджень голови.

  

Секретар виконкому 

Осипова Анжеліка Володимирівна 

Народилася 21.04.1977 р. в м. Львові

Освіта вища :

1999 р.- Львівська комерційна академія ( економіст ) 

 

Трудову діяльність розпочала у серпні 2010 року в Мостиській міській раді на посаді секретаря виконавчого комітету .

Повноваження секретаря виконкому:

-         організовує роботу виконавчого комітету;

-         забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконкому відносно питань права власності на індивідуальні будинковолодіння;

-         надання дозволів на газифікацію індивідуальних житлових будинків;

-         реєстрацію громадян в будинках незавершеного будівництва;

-         призначення опікунів та піклувальників;

-         надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам;

-         формує та підготовляє матеріали на висунення кандидатур жінок для відзначення почесним званням «Мати-героїня»;

-         готує проекти розпоряджень, реєструє і візує розпорядження міського голови з основної діяльності;

-         відповідає за ведення і стан діловодства в міській раді, здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації міської ради, реєструє пропозиції і скарги громадян;

-         реєструє рішення виконавчого комітету, надсилає їх для виконання  в установи, організації та підприємства міста;

-         контролює строки виконання документів виконкому, звернень громадян, що підлягають контролю, систематично інформує міського голову про хід виконання;

-         відповідає за достовірність виданих довідок, які видаються виконкомом міської ради ( крім довідок із земельних та житлових питань );

-         забезпечує зберігання офіційних документів виконкому міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

-         зберігає круглу печатку виконкому міської ради;

-         відповідає за відправку кореспонденції міської ради.

 

Начальник  земельного відділу

Семесюк Лариса  Василівна

 Народилася 19 серпня 1983 року в м. Мостиська. 

 В 2000 році  порступила у Львівський  державний екологічний  політехнікум, який закінчила у 2003 році за спеціальністю землевпорядкування  та кадастр.

 В  2011році закінчила Львівський національний  аграрний університет за спеціальністю землевпорядкування та кадастр. 

 

Начальник фінансового відділу

Шаловило Мирослава  Ігорівна

Народилася 30 липня  1974року в м. Мостиська

В 1991році поступила в Львівський Державний аграрний університет на економічний  факультет і закінчила  його в 1997році. 

Працювала в фінансовому управлінні Мостиської РДА. З січня 2017р.  працює  в Мостиській міській раді.